Temel Faturanın İptali Zordur. Yanlış kesme durumunda iptal edebilmek için GİB e-Fatura iptal portalına Java kullanarak USB e-imza veya Mali Mühür kullanılarak iptal edilir. Genelde hizmet kalemleri için Temel Fatura tercih edilebilir, Elektrik, Su, Gaz, Hizmet Bedeli v.b Bu kalemlerin iadesi mümkün değildir.  

Ticari Fatura ise iptali daha kolaydır. Müşterinizin e-Faturayı RED etmesi yeterlidir. Genel olarak iadesi mümkün olan kalemlerde Ticari Fatura tercih edilmelidir.