Faturaport Kullanıcı Sözleşmesi

Taraflar
İşbu Fatura ve e-Fatura Portalı Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”),

a) www.faturaport.com portal uygulamasının faaliyetlerini yürüten Perasis Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi (“Perasis”) ile

b) www.faturaport.com fatura portal uygulamasına üye olan ve bu Sözleşme’yi onaylayan kullanıcı ("Abone") arasında akdedilmiştir.

Gizlilik

Sizinle ilgili bilgileri toplama, kullanma, paylaşma veya başka bir şekilde işleme koyma yöntemlerimiz hakkında bilgiyi Kişisel Veri Politikası adresinden edinebilirsiniz.

İçeriğinize Erişimimiz

Size ait içeriğe yalnızca yasaların izin verdiği durumlarda ve destek taleplerinize yanıt vermek veya dolandırıcılık veya güvenlik sorunlarını ya da yasa dışı kullanımlar veya teknik sorunları tespit etmek, bunları önlemek ya da çeşitli şekillerde müdahale etmek vb. hallerde sınırlı bir şekilde erişeceğiz. 

Hizmetlerin ve Yazılımın Kullanımı

Faturaport’a sadece kanun ve sözleşmenin tanıdığı hak ve yetkiler çerçevesinde erişebilir ve kullanabilirsiniz. 

Perasis’in Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

Perasis, Faturaport'a ilişkin tüm mülkiyet ve fikri ve sınai hakların yegâne sahibidir. Bu hak sahipliği, Faturaport'un tarafınızdan bu sözleşme çerçevesinde kullanılması halinde de sınırlanmaksızın devam eder. Faturaport'u kullanmanız size herhangi bir şekilde bununla ilgili mülkiyet veya patent, marka, tasarım, telif, ticari sır veya başka herhangi fikri veya sınai hak bahşetmez. Sözleşme şartları kapsamında size açıkça vermediğimiz tüm haklar Perasis uhdesindedir.

Depolama Alanı

Perasis size bir depolama alanı sağlıyorsa, İçeriğinizi bundan bağımsız olarak ayrıca başka bir yerde ve düzenli bir şekilde saklamanızı ve yedeklemenizi öneririz. Lisans sürenizin sonunda, sahip olduğunuz İçerikleri, Faturaport'dan kendi belirlediğiniz yöntem ve araçlarla çıkarmanız gerekir. Bu süreci fesih tarihinden veya lisans sürenizin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde tamamlamalısınız. Size tanıyacağımız bu sürenin sonunda veya bundan sonra herhangi bir anda İçeriğinizi silebilir, kendimiz dahil, sizin veya bir başkasının erişimi ve kullanılması ve kurtarılması imkansız olacak şekilde ortadan kaldırabiliriz.

İçeriğiniz, Paylaşım ve Lisans

Faturaport'u kullanarak oluşturduğunuz, yüklediğiniz, aktardığınız, yazı, tablo veya grafik gibi herhangi bir materyalin mülkiyet ve ve sair hakları size aittir. Bunlar üzerinde herhangi bir mülkiyet talebimiz yoktur. Ancak, Faturaport'dan bütün işlevleri ile yararlanabilmeniz için sizden içeriğinizle ilgili belirli lisansları almamız gerekir.

İçeriğinizi Faturaport ile oluşturduğunuzda yapmak istediğiniz eylemleri gerçekleştirmek için bize münhasır olmayan, tüm dünyada geçerli, telif ücreti vermemiz gerekmeyen, alt lisans verilebilir ve devredilebilir bir lisans hakkı tanımış olursunuz. Bu lisans, yalnızca size sunduğumuz hizmet ve yazılımları çalıştırma ve geliştirme amacıyla kullanılır.

Faturaport, içeriğinizi farklı format ve ortamlarda diğer kullanıcılarla paylaşmanızı sağlayan özellikler sunmaktadır. Paylaşma; doğrudan Faturaport'u veya Perasis tarafından sunulan diğer hizmetleri kullanmanız suretiyle İçeriği aynen veya farklı yazılımlarla okunabilir veya görüntülenebilir hale getirerek e-posta gönderme, herhangi bir cihaza veya buluta yükleme ya da başka şekilde, diğer kullanıcılara yahut üçüncü kişilere sunma şeklinde olabilir. Bu suretle diğer kullanıcılar, içeriğinizi kullanabilir, çoğaltabilir, değiştirebilir ya da yeniden paylaşabilir.

Paylaştığınız içeriğin tüm sorumluluğu size aittir.

Faturaport ile oluşturup üçüncü kişilerle paylaştığınız içeriği buradan istediğiniz zaman kaldırarak bu konuda bize tanıdığınız bu lisanstan vazgeçebilirsiniz. Ancak, İçeriğinizin bazı kopyaları rutin yedeklemelerimizin bir parçası olarak saklanabilir. 

Geri Bildirimleriniz 

Bize geri bildirim yapma yükümlülüğünüz olmamakla birlikte, yaptığınızda bunu oluşturmak, almak, kullanmak, çoğaltmak, kullandırmak, satmak, açık veya kapalı olarak görüntülemek, dağıtmak, değiştirmek veya istediğimiz nitelikte uygulamak üzere bize; alt lisansı verilebilir ve devredilebilir nitelikte, münhasır olmayan, tüm dünyada geçerli ve bedelsiz bir lisans hakkı tanımış olursunuz. 

Hesap Bilgileriniz 

Hesabınız üzerinden gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin sorumluluğu size aittir. Hesabınızın yetkisiz kullanıldığını fark ettiğinizde durumu bize hemen bildirin. Hesap bilgilerinizi başkası, örneğin çalışanlarınız ile paylaşmayınız. Bunun sorumluluğu tamamen size aittir. 

Kullanıcı Davranışı

Faturaport'u dürüst bir şekilde kullanmalısınız. Aşağıdakileri ve bunlar gibi diğer şeyleri yapma yetkiniz bulunmamaktadır: 

 • Faturaport'u kopyalama, değiştirme, internet üzerinden yayınlama, başkasına satma veya lisanslama 
 • Başka kullanıcıların size ait hesap bilgilerini kullanarak Faturaport'u kullanmalarını sağlama ya da kullanmalarına izin verme (Faturaport kapsamındaki işleri görmek üzere bir gerçek veya tüzel kişi olarak adınıza yetkilendirdiğiniz kişi veya kişilere verdiğiniz izinler hariç), 
 • Yazılımı, kendi kişisel verileriniz hariç, herhangi bir veritabanı oluşturmak için kullanma,
 • Faturaport'a bizim size sağladığımız arabirim ya da verdiğimiz yetki dışında başka yol ve usullerle erişme veya erişmeye teşebbüs etme,
 • Faturaport'un belirli şekillerde kullanımını önlemek üzere tanımlanmış olan erişim ve kullanım kısıtlamalarını etkisizleştirmeye çalışma,
 • Herhangi birine ait fikri ve sınai mülkiyet hakları, ticari sırlar, diğer haklar ve dürüst ve bozulmamış rekabeti ihlal eden davranışlarda bulunma;
 • Hukuka aykırı içerik oluşturma veya paylaşma;
 • Gerçeğe aykırı bir şekilde, herhangi bir kişi veya kurumu taklit etme, bu konuda yanlış beyanda bulunma,
 • Faturaport'u herhangi bir şekilde değiştirme, devre dışı bırakma, bozma veya imha etme yahut bunlara teşebbüs etme,
 • Faturaport'un işlevselliğine zarar vermek veya sınırlamak için tasarlanmış herhangi bir virüs, kötü amaçlı yazılım veya herhangi bir öğeyi buraya herhangi bir şekilde yükleme, bunun üzerinden iletme, burada saklama, bununla ilişkilendirme veya bu sonuçları doğrudan yahut dolaylı netice vermek üzere diğer herhangi biri için kullanılabilir hale getirme,
 • Başka bir kullanıcının Faturaport'u kullanmasına müdahale etme, engel olma veya kısıtlama,
 • Faturaport üzerinden üçüncü kişilere istenmeyen e-posta veya benzeri talep edilmemiş mesaj veya içerik gönderme,
 • Önceden yazılı onayımız alınmadan Faturaport'a herhangi bir ürün veya hizmet reklamı yerleştirme;
 • Faturaport ile ilgili olarak veri madenciliği gibi veri elde etme yöntemleri kullanma
 • Herhangi bir pozitif hukuk kuralını ihlal etme

Demo Hesabı

Faturaport; kullanıcılarının ödeme yapmadan arayüzü görmeleri, işlem yapma kolaylığını test etmeleri için demo hesabı açmalarına olanak sağlar. Demo hesabı 10 Cari Hesap, 5 Kasa hesabı ve 10 Fatura ile sınırlıdır, ve 14 gün süre içinde kullanılmalıdır. Faturaport bu süre aşımında kullanıcılarının etik olarak ücretli hesaba geçiş yapmalarını bekler, aksi durumlarda hesabı "Askıya Alabilir" veya ödeme yapmanızı talep edebilir. 

Demo süresi bitiminde Faturaport, demo hesabı ve hesaba bağlı tüm bilgileri haber vererek veya vermeden silebilir. 

Ücretler ve Ödeme.

Faturaport'un kullanım haklarını elde edebilmeniz için, istediğiniz plana uygun bütün ücretleri tam ve zamanında ödemiş olmanız gerekir. Yaptığınız işlemlere uygulanan ve mükellefiyetinizde olan tüm vergileri, telefon, operatör, barındırma ve veri kullanım ücretleri ile kredi kartı, kambiyo ve yabancı para işlem ücretlerini de sizin ödemeniz gerekir. Söz konusu işlemlerinizden doğan hiçbir yükümlülüğünüz bize ait değildir. Faturaport'u kullanmanız için bize borçlu olduğunuz ücretleri tahsil etmek üzere gerekli adımları atabiliriz. Tahsilat ile ilgili tüm maliyetlerden ve harcamalardan siz sorumlusunuz.

Faturaport abonelerinden güncelleme için ek ücret talep etmez. Yıllık ücret ekonomik şartlara bağlı olarak genelde TEFE+ÜFE / 2 şeklinde hesaplanır ancak Faturaport fiyatları ekonomik duruma göre istediği şekilde güncelleme hakkını saklı tutar.

Tüm kampanyalar, ek süre ve kontör hediyeleri için ödeme yöntemi EFT/Havale ve FAST olmalıdır.

e-fatura kullanıcıları abone ücreti haricinde e-fatura saklama hizmeti için kontör almaları gerekmektedir. Kontör alım işlemi yıllık ücretlendirilir, alınan kontör 1 yıl kullanılabilir. Bir yıl sonunda kullanılmayan kontörler sıfırlanır. Kontör hizmeti 10 yıl GİB onaylı entegratör aracılığı ile e-fatura saklama hizmeti sunar.

Faturaport e-Fatura aboneleri için ilk abonelik yapıldığında ücretsiz hediye kontör tanımlar. Söz konusu kontör kullanım süresi 1 (bir) yıl olup sadece ilk abone olunduğu zaman verilir. 

Müşteri (son kullanıcı), ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

Garanti ve Tazminat Yükümlülükleriniz

İçeriklerinizi Faturaport'a yüklemekle, bunları kullanmak ve paylaşmak için gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu kabul edersiniz. 

Perasis, bağlı veya yan kuruluşları, görevlileri, temsilcileri, çalışanları, ortakları ve lisans verenlerinin, Faturaport üzerindeki içeriğiniz ile Faturaport'u kullanmanız veya kullanım şartlarını ihlal etmenizden kaynaklanacak her türlü zarar ve ziyan ile dava ve takip masraflarını karşılamayı kabul edersiniz.

GİB e-Arşiv Portal entegrasyonu Faturaport abonelerine ücretsiz modül olarak sağlanmaktadır. GİB bu hizmeti durduması durumunda Faturaport bundan sorumlu tutulamaz, GİB e-Arşiv entegrasyonu üzerinden kesilen faturaların saklama yükümlülüğü aboneye aittir. Faturaport e-arşiv faturaları saklamakla yükümlü tutulamaz. 

Garanti Sorumluluğunun Reddi. 

Faturaport'u size “olduğu gibi” sunuyoruz. Faturaport'un ticaretinize elverişliliği veya belirli bir amaca uygunluğu, sürekli kullanılabilirliği, kesintisiz, zamanında, güvenli ya da hatasız olacağı, kendisinden elde ettiğiniz ya da edeceğiniz sonuçların etkin, doğru veya güvenilir olacağı; beklentilerinizi karşılayacağı, ihtiva ettiği tüm kusurların düzeltileceği ile ilgili olarak açık veya zımni tüm garantileri kanunen mümkün olan en yüksek ölçüde reddediyoruz.

Faturaport'u kendi takdir yetkinizle ve riskleri üstlenerek kullanabilirsiniz. Bilgisayar sisteminizde Faturaport'u kullanımınız sonucu oluşan hasarlar ya da veri kaybından tamamen siz sorumlusunuz. Bu nedenle Faturaport'u kullanmanız sonucu ortaya çıkan tüm yükümlülüğü açıkça reddediyoruz.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Öngörülebilir olan veya olmayan kullanım, veri veya kâr kaybı, bir sözleşme veya garantinin ihlali, ihmal veya benzeri haksız eylemler dahil olmak üzere, herhangi bir yükümlülük teorisini temel alanlar veya Faturaport'u kullanmanızdan veya bunlara erişiminizden kaynaklanan ya da buna bağlı olarak ortaya çıkan her türlü hak talebinden kaynaklanan kayıplar ve zararlar dahil olmak üzere herhangi bir özel, arızi, dolaylı, neticede oluşan veya cezai bir zarardan, sebep ne olursa olsun, size veya başkasına karşı sorumlu değiliz. Ancak, burada yer alan hiçbir hüküm, ağır ihmal, bizim ya da çalışanlarımızın kasıtlı davranışı veya ölüm veya yaralanma durumlarında sorumluluğumuzu kısıtlamaz.

 Burada düzenlenen şartlardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan durumlarla toplam sorumluluğumuz 100 Türk Lirası veya sorumluluğu ortaya çıkaran olay öncesindeki üç aylık dönemde Faturaport'u kullanmak için bize ödediğiniz toplam bedel ile sınırlıdır. Bu sınırlama zararın kaynağı, biçimi veya miktarından bağımsızdır.

Burada öngörülen sınırlama ve istisnalar, yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır.

Sona Erdirme.

Siz, Faturaport'u kullanmaya istediğiniz zaman son verebilirsiniz. Ancak, hesabınızı sona erdirmeniz, taahhüt ettiğiniz halde ödemediğiniz ücretleri ödeme yükümlülüğünüzü ortadan kaldırmaz.

Biz de Faturaport'u kullanmanızı sebep göstermeksizin feshetme hakkına sahibiz. Bu halde fesih işleminden en az 30 gün önce, bize vermiş olduğunuz e-posta adresi aracılığıyla sizi bilgilendirmek ve size ait varlıkları Faturaport'dan nasıl geri alacağınız konusundaki yönergeleri iletmek için makul gayret göstereceğiz. Size bu konuda başka bir yöntem ile ulaşma zorunluluğumuz bulunmamaktadır.

Aşağıdaki durumlarda Faturaport'u kullanma hakkınızı istediğimiz zaman feshedebiliriz: 

 • Koşulların herhangi bir hükmünü ihlal eder veya bunlara uymak istemediğinizi veya uyamayacağınızı açıkça gösteren davranışlarda bulunursanız;
 • Faturaport için yapmanız gereken ödemeleri aksatır ve zamanında yapmazsanız;
 • Koşulların herhangi bir hükmünü bariz bir şekilde ihlal ederseniz veya ihlali size bildirdiğimiz halde, bildirimden itibaren 15 gün içinde bunu düzeltemezseniz,
 • Bize, çalışanlarımıza veya bizim adımıza sizinle muhatap olan herhangi bir kimseye yönelik fiziksel, sözlü veya başka yollarla tehdit, hakaret, kabadayılık veya taciz eylemlerinde bulunursanız (bu halde, feshe alternatif olarak, Faturaport'a erişiminizi askıya alabilir veya kısıtlayabiliriz);
 • Kötü niyetle veya makul ve objektif bir temeli olmaksızın Perasis veya Faturaport hakkında mükerrer şikayetlerde bulunmanız, uluorta açıklamalar yapmanız halinde, bunu yapmayı bırakmanızı size bildirmemize rağmen yapmaya devam ederseniz (bu halde, feshe alternatif olarak, Faturaport'a erişiminizi askıya alabilir veya kısıtlayabiliriz);
 • Bir kanun hükmü veya mahkeme kararı gereği bunu yapmamız gerekirse;
 • Faturaport'un tamamı veya bir bölümünü sürdürmemeyi seçtiğimizde;
 • Ücretsiz hesabınızda uzun süre herhangi bir etkinlik olmadığı takdirde.

Geçerliliğini Koruma

Koşulların süresinin sona ermesi veya feshi üzerine, Hizmetlerin ve Yazılımın tamamı ya da bir kısmı önceden ihbar etmeksizin çalışmayı durdurabilir. Koşullarda belirtilen tazminat yükümlülükleriniz, garanti retlerimiz veya yükümlülük kısıtlamalarımız ve uzlaşmazlık çözümü hükümleri geçerliliğini korur.

Soruşturmalar

İnceleme 

Hizmetlerimize veya Yazılıma yüklenen tüm içeriği izlemeyiz, ancak belirli türlerdeki yasa dışı içeriği (örneğin, çocuk pornosu) veya diğer suistimal edici içeriği veya davranışları (örneğin, istenmeyen e-posta gönderimi ya da kimlik hırsızlığı veya yetişkin duvarı dışında bir yere yetişkinlere yönelik içerik gönderildiğini gösteren anahtar kelimeleri belirten etkinlik düzenleri) izlemek üzere mevcut teknolojileri, sağlayıcıları ya da işlemleri kullanabiliriz.

İfşa 

(a) Yasalar tarafından gerekli olduğunda (örneğin, geçerli bir mahkeme celbi ya da arama emri aldığımızda); (b) müşteri desteği için gönderdiğiniz talepleri yanıtlamak için veya (c) kendi takdir yetkimizle, bizim, kullanıcılarımızın veya halkın haklarını, mülkiyetini veya kişisel güvenliğini korumak amacıyla gerekli olduğunu düşünürsek sizinle ilgili ya da Hizmetleri veya Yazılımı kullanımınız ile ilgili bilgilere erişebiliriz ya da bunları açıklayabiliriz.

Ticaret Kontrol Yasaları

Hizmetler veya Yazılım ile bunları kullanımınız; Hizmetler ve Yazılımın ithalatını, ihracatını ve kullanımını düzenleyebilecek Türkiye yasalarına, kısıtlamalara ve yönetmeliklere tabidir. Tüm yasalara, kısıtlamalara ve yönetmeliklere uymayı kabul edersiniz.

Uzlaşmazlık Çözümü

Süreç

Bir şikayetiniz olması ya da ihtilafa düşmeniz durumunda, önce gayri resmi olarak bizimle iletişime geçerek bunları çözme yoluna gitmeyi kabul edersiniz. Uzlaşmazlık, bizimle iletişime geçmenizin ardından 30 gün içinde çözülmemesi sonucunda ortaya çıkan herhangi bir yasal işlem, uygun olmaları durumunda asliye mahkemesine götürebileceğiniz hak iddiaları dışında, nihai ve bağlayıcı bir tahkim yoluyla çözülmek zorundadır.

Toplu Dava Açmama

Bizimle olan ihtilafları yalnızca bireysel olarak çözebilirsiniz ve bir hak talebini bir topluluğun davacısı ya da topluluk üyesi olarak birleştirilmiş ya da grup adına dava şeklinde getiremezsiniz.

İhtiyati Tedbir

Yukarıdaki hükme bakılmaksızın, sizin veya başkalarının Hizmetlere ya da Yazılıma Koşulları ihlal ederek yetkisiz erişimi veya bunları yetkisiz kullanımı durumunda, bizim herhangi bir yetki alanında ihtiyati tedbire (veya eşdeğer tipte acil bir yasal tedbire) başvurma hakkımız olduğunu kabul edersiniz.

Güncellemeler ve Kullanılabilirlik

Koşullardaki Güncellemeler 

Yasadaki değişiklikleri veya Hizmetlerimizdeki ya da Yazılımdaki değişiklikleri yansıtmak gibi işlemler için, işbu Kullanıcı Sözleşmesi, Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası koşullarını değiştirebiliriz. Koşulları düzenli olarak kontrol etmelisiniz. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası değişikliklerle ilgili bildirimleri web sitemizde yayınlarız. Değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra Hizmetleri ya da Yazılımı kullanmaya ya da bunlara erişmeye devam ettiğinizde, değiştirilen Koşullara tabi olmayı kabul etmiş olursunuz.

Hizmet ve Yazılım Güncellemeleri

Hizmetleri veya Yazılımı (bunlara ait tüm parçalar veya özellikler dahil) size ya da herhangi bir kişiye karşı yükümlülüğümüz olmaksızın istediğimiz zaman değiştirebiliriz, güncelleyebiliriz veya sona erdirebiliriz. Bununla birlikte, ücretli tekliflerdeki değişiklikler için, değişiklik, güncelleme veya sonlandırma ile ilgili sizi bilgilendirmek için makul çabaları göstereceğiz. Hizmetlerimizi veya Yazılımı tamamen sonlandırmamız durumunda, İçeriğinizi indirmeniz için size makul bir süre tanırız ve ön ödemesini yapmış olduğunuz Hizmet veya Yazılım için kullanılmamış olan ücretlerin nispi esasa göre size iadesini sağlayabiliriz.

Değişiklik veya Ters Mühendislik Yasağı

Koşullarda açıkça izin verilmediği sürece, (a) herhangi bir Hizmetin veya Yazılımın herhangi bir bölümünü değiştiremezsiniz, uyarlayamazsınız, adapte veya tercüme edemezsiniz ya da (b) herhangi bir Hizmetin veya Yazılımın herhangi bir bölümünde ters mühendislik yapamazsınız, kaynak kodunu çözemezsiniz, parçalarına ayıramazsınız ya da kaynak kodunu bulmaya kalkışamazsınız. 

Muhtelif Hükümler

Perasis Bilişim’e Gönderilecek Bildirim

Bildirimleri bize, şu posta veya e-posta adresini kullanarak gönderebilirsiniz: [email protected] veya Perasis Bilişim Teknolojileri LTD. ŞTİ. Yamaçtepe Mh. Mahmut Tevfik Atay Bulv. Gaziantep Üniversitesi Teknopark 4C Blok Kat:2 No:205 Şahinbey, Gaziantep.

Size Gönderilecek Bildirim

Size e-posta, posta, Hizmetler içinde gönderimler veya yasal olarak kabul edilen diğer yollarla bildirimde bulunabiliriz.

Temlik Yasağı

Yazılı iznimiz olmadan, kısmen veya tamamen, Koşulları ya da Koşullar kapsamındaki haklarınızı ve yükümlülüklerinizi başkalarına devredemez veya başka bir şekilde temlik edemezsiniz; bu türden eylemler geçersiz kabul edilir. Koşullar kapsamındaki haklarımızı üçüncü bir tarafa devredebiliriz.

Başlıklar

Kullanıcı Sözleşmesi’nde kullanılan başlıklar, yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla sunulmuştur ve anlam veya niyet tanımlamak için kullanılmaz.

Bölünebilirlik

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz olması halinde, Kullanıcı Sözleşmesi tam olarak yürürlükte ve geçerli kalır.

Feragat Etmeme

Koşulların hükümlerinden herhangi birini kullanmamamız ya da uygulamamamız, söz konusu hükümden feragat anlamına gelmez.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

Başkalarının Fikri Mülkiyet Haklarına saygı duyar ve kullanıcılarımızın da bu şekilde davranmasını bekleriz. Telif hakkı ihlallerine ilişkin açıkça yapılan bildirimlere Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile tutarlı olarak yanıt veririz.