Faturaport Güncelleme 24.09.2021

Bu güncelleme ile; 

-Web ve mobil uygulamardan Cari PDF ekstre alınabilecek

-Gider, gelir ve herhangi bir kasa işlemi için web ve mobilde PDF dekont oluşturulabilecek

-Kasalar arası virman yapılabilecek

-IPhone ve Android de tasarımsal iyileştirmeler yapıldı