e-Arşiv ve e-Fatura Güncellemesi 10.04.2022

  • Tüm fatura türlerinde (e-Arşiv, e-Fatura) kolay fatura oluşturmak için fatura kopyalalama getirildi. 
  • Oluşturulan taslakların cari hesaplara işlenip işlenmesi seçmeli hale getirildi. 
  • Kullanıcılar tarafından iletilen iyileştirilmeler yapıldı.