e-Arşiv Faturalarınızı PDF Görüntüleme Nasıl Yapılır

e-fatura görüntüleme işlemi ,  efatura.gov.tr  adresinden mükellefin vergi kimlik numarası veya T.C. kimlik numarasını  girerek yapabilirsiniz. Halihazırda bulunan mevcut bilgilerle sistemdeki verileri karşılaştırarak kontrol edebilirsiniz. 

e-Arşiv fatura görüntüleme işlemi , efatura.gov.tr adresinden, fatura numarası veya firma adıyla da yapılabilir. 

https://ebelge.gib.gov.tr/earsivsorgula.html adresine girerek görüntülemek istediğiniz faturanın e-Arşiv uygulaması kapsamında düzenlenip düzenlenmediğini kontrol edin.