Faturaport Mesafeli Satış Sözleşmesi

BU SATIŞ SÖZLEŞMESİ (SÖZLEŞME), GÖRÜNTÜLENDİĞİ WEB SİTESİ (SİTE) VEYA UYGULAMA ÜZERİNDEN YAZILIM VE SAİR ÜRÜN (ÜRÜNLER) VEYA HİZMETLER (“HİZMETLER”) İLE İLGİLİ YAPILACAK TÜM TEKLİF VEYA SATIŞLAR İÇİN GEÇERLİDİR.
 

SATIŞLARIN NİTELİĞİ: BU SÖZLEŞMEYE KONU TÜM SATINALIMLAR NİHAİDİR, İPTAL EDİLEMEZ VE PARA İADESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. 

MADDE 1 – TARAFLAR

SATICI

Ticari Ünvanı : (A) SATICI: PERASİS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ (BİZ)

Adresi :

Telefon :

E-mail :

ALICI

Adı – Soyadı : (B) SATIN ALAN Burada web sitesi üyesinin adı soyadı / unvanı görüntülenebilir (SİZ).

Adresi :

Telefon :

E-mail :

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. 

İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. 

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın, PERASİS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. (“PERASİS”)’e ait www.faturaport.com veya sunulan hizmete bağlı diler alan adları üzerinden (“Websitesi”), Satıcıya ait ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı PERASİS ile akdetmiş oldukları websitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu ürün satışında PERASİS’nin herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU MALIN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ

Ürün/Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve vergiler dahil satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir:

Ürün: 

Paket: 

Ödeme Şekli :Kredi Kartı

Tutar: 

Yazı İle: 

Teslimat Şekli : Siparişi takip eden 3 iş günü içinde çevrim içi olarak alıcının hesabına tanımlanacak, aktivasyon işlemlerine başlanacaktır. 

Teslimat Adresi: Web Portal Üzerinden, Çevrim içi

Teslim Edilecek Kişiler: Alıcı Yetkili Hesabı

1.

Fatura Bilgileri:

MADDE 4 – MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu Mal/Hizmet’in Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/hizmet, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.

MADDE 5 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Bu sözleşmeye konu Mal/Hizmet çevrim içi teslim edileceğinden herhangi bir teslimat gideri yoktur. Ancak Alıcı ilgili satış sözleşmesini ıslak imzalı olarak talep ederse kargo masraflarını alıcı öder. Satıcı Mal/Hizmet’i, Alıcı tarafından Mal/Hizmet’in sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle Aıcı tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Websitesinde yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.

Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Alıcı’nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i teslim almadan önce muayene edecek tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı’ya aittir. Mal/Hizmet’in tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet’i 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

MADDE 7 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 8 – CAYMA HAKKI

Bu sözleşme kapsamında satılan mal/hizmetin 27 Kasım 2014 tarih ve 29188 sayılı resmi gazetede yayınlanan Mesafeli̇ Sözleşmeler Yönetmeli̇ği̇’nin 15. maddesi (ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler de cayma hakkı kullanılamaz. 

MADDE 9 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketicinin onay ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri

Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler

Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler

Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler

Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler

Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

MADDE 10 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

OLASI HASARLAR KONUSUNDA BİZE BİLGİ VERİLMİŞ VEYA TAVSİYEDE BULUNULMUŞ OLSA DA VEYA BU KOŞULLARLA SAĞLANAN ÇÖZÜMLER ESAS AMACINI YERİNE GETİREMESE DE, YASAL OLARAK İZİN VERİLEN AZAMİ MİKTARDA (1) BİZİM TÜM SORUMLULUĞUMUZ (SÖZLEŞME İHLALİ, HİLE VEYA BAŞKA BİR YASAL DURUMDA) HİÇBİR DURUMDA SİPARİŞ ETTİĞİNİZ VE ZARARLA EN YAKINDAN İLGİLİ ÜRÜNÜN MALİYETİNİ AŞAMAZ VE (2) ÖZEL, BEKLENMEYEN, DOLAYLI VEYA SONRADAN OLUŞAN HASARLARDAN, KAYBEDİLEN KÂRDAN, KAYBEDİLEN HASILATTAN VEYA ZARARI KARŞILAMA MALİYETİNDEN SORUMLU TUTULAMAYIZ. 

Tüketiciler, Satıcı ile sorunları olursa, sorunu Satıcı’nın çözememesi durumunda, Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin belirlediği hükümler geçerlidir. 

MADDE 11 – MAL/HİZMETİN FİYATI

Mal/hizmetin peşin veya vadeli fiyatı, peşinat fiyatı sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı veya PERASİS tarafından yapılan indirimler, kuponlar ve sair satış fiyatına yansıtılır.

MADDE 11 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 12 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ve PERASİS’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13 – YÜRÜRLÜK

13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

SATICI:

ALICI