Faturaport Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Perasis Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. olarak verilerinizin güvenliğini önemsiyoruz. Bu politikada verilerinizi neden topladığımızdan ve haklarınızın neler olduğundan bahsedeceğiz. Bu Gizlilik Politikası sadece faturaport.com sitesi için geçerlidir.

Perasis Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. (“Portal Sahibi”), herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Gizlilik Politikalarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Bu Gizlilik Politikası, Portal Sahibi ile Kullanıcı Sözleşmesi’ni akdetmiş olan tarafların (“Kullanıcı”), Fatura Portalı tarafından sunulmakta olan Faturaport Fatura ve e-Fatura Portalı (“Fatura Portalı”) kullanımları sırasında paylaştıkları bilgi ve belgelerin kullanılmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. Gizlilik Politikası, Kullanıcı ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

Kullanıcı tarafından Fatura Portalı’na yüklenen içerik kullanıcının mülkiyetindedir. Portal Sahibi, bu içeriği Kullanıcı’nın önceden onayını almaksızın paylaşmaz, açıklamaz veya satmaz.

Fatura Portalı, Kullanıcı’ya ait, Kullanıcı tarafından üretilen bilgileri gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder. 

Kullanıcı; internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli olduğunu, kişisel bilgiler, şifreler vb. de dâhil her türlü bilginin üçüncü şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Portal Sahibi, Fatura Portalı’nın güvenli olduğu yönünde veya kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Kullanıcı tarafından Fatura Portalı’na yüklenen, iletilen veya sağladığı hizmetler aracılığıyla gönderilen her türlü içerikten ve kişisel bilgiden (her türlü yazı, doküman, müzik, ilan, reklâm, iletilen görüş ve düşünceler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ses veya yazı veya hareketli/hareketsiz görüntü içeren her türlü içerik) Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, Fatura Portalına ve ilgili hizmetlere ilettikleri/gönderdikleri her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını beyan ve garanti eder. Portal Sahibinin, Kullanıcı tarafından Fatura Portalına yüklenen, diğer Kullanıcılara veya üçüncü şahıslara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı içeriği veya mevzuata, uluslararası hukuk belgelerine aykırı içeriği tamamen veya kısmen yayından kaldırma ya da erişimi engelleme hakkı saklıdır. Ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler bu sayfada sunulacaktır. Portal Sahibi, Gizlilik Politikasında değişiklik yapma hakkı saklıdır, Gizlilik Politikalarının düzenli olarak takibi ve okunması Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Portal Sahibinin sağladığı web hizmetlerini, yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, Gizlilik Politikalarındaki değişiklilerin kabul edildiği anlamını taşır.

Portal Sahibi bazı hizmet ve bölümlerinin kullanımını Üyelik/Abonelik şartına bağlı tutabilir. Kayıt sırasında Kullanıcıya ad ve şifre verilebilir ya da Kullanıcı tarafından ad ve şifre oluşturulması istenebilir. Kullanıcı adının ve şifrenin muhafazasından, yanlış ya da hukuka aykırı kullanımından ve olası tüm izinsiz kullanımlarından doğrudan kullanıcı sorumludur. Girişi üyelik koşuluna bağlı hizmetlere ancak şifre ile giriş yapılabilir. Şifrenin özel rakamlar, harfler ve karakterler kullanılarak daha güvenli bir biçimde oluşturulmasından ya da bunun için gerekli değişikliklerin yapılmasından Kullanıcı sorumludur. Üyelik adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu Kullanıcıya aittir. Üye adı ve şifrenin kaybedilmesi, yetkisiz üçüncü şahısların eline geçmesi ya da üye güvenliğini tehdit eden bir durumla karşılaşılması halinde derhal Fatura Portala/Portal Sahibine haber vermelidir.

Fatura Portalı’nın ziyaret edilmesi, kullanılması ya da sunulan herhangi bir hizmetten yararlanılması için ad, soyad, adres/yaşanılan yer, IP bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası v.b. kişisel bilgiler Fatura Portalına verilmiş, kaydedilmiş olur/olabilir. Kullanıcı, vermiş/açıklamış/kaydetmiş olduğu kişisel bilgilerin Portal Sahibine açık olacağını dikkate alarak bu bilgileri açıklamış olduğunu ve Fatura Portala kaydettiği her bilginin, içeriğin Portal Sahibine karşı gizliliğini yitirdiğini kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, kişisel bilgilerini diğer kullanıcılarla veya üçüncü şahıslara paylaşmayı seçerse, kaydettiği/ilettiği her bilgi ve içeriğin diğer kullanıcılara ve üçüncü şahıslara karşı da gizliliğini yitirdiğini kabul etmiş sayılır. 

Portal Sahibi, Kullanıcı tarafından verilmiş olan bilgileri ve kaydedilen içeriği veritabanlarında tasnif edip saklayabilir, Fatura Portalının, site sahibinin faaliyet alanındaki işlerin ve hizmetlerin amaçlarıyla uyumlu olarak kullanabilir, işleyebilir, mevzuata uygun olarak yurt içine ya da yurt dışına transfer edebilir, veritabanındaki verilerden dilediği gibi yararlanabilir. Kullanıcı bu konuda Portal Sahibine açıkça izin vermiştir. Portal Sahibi, Fatura Portal aktivite bilgilerinden, erişim araçlarından ve browser bilgilerinden de dilediği gibi yararlanma hakkına sahiptir.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak verdiğiniz izin, size hizmet vermek; hizmetlerin, Portal Sahibinin, üyelerin, üçüncü şahısların tanıtım faaliyetleri; hukuki gereklilikler vb. hallerde kullanma iznini de içermektedir.

Portal Sahibi, Fatura Portal’a veya kendisine iletilmiş ya da bir şekilde kaydedilmiş/kaydettirilmiş olan iletişim adresine, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderebilir. Ticari nitelikte olsun ya da olmasın, her türlü elektronik iletişim aracılığıyla gönderilecek elektronik iletinin gönderimine önceden izin/onay verdiğiniz kabul edilir. Vermiş olduğunuz izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri reddetme hakkını her zaman kullanabilirsiniz. Red talepleri site sahibi tarafından en geç on (10) iş günü içinde işleme alınacaktır. Ret yolları, göndericisinin Site Sahibi olduğu elektronik iletilerde gösterilir.  

Site Sahibi, Gizlilik Politikalarına uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin Kullanıcıların Fatura Portal’a ve ilgili hizmetlere erişimini askıya alma, sonlandırma, üyeliği iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Bu kural, koşulların Kullanıcı tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir. 

Portal Sahibi, aşağıdaki başlıca koşulların varlığı halinde Kullanıcıya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,

Bir hakkın tesisi, korunması veya kullanılması için veri işlenmesi zorunlu olması,

Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüğüne zarar vermemek koşuluyla Portal Sahibi’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, 

Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.

Bu Gizlilik Politikası’nda düzenlenen hususlara ilişkin sorularınız ve yorumlarınızı [email protected] adresine e-posta göndererek Perasis Teknoloji’ye iletebilirsiniz.