e-ARŞİV FATURANIN  e-FATURADAN FARKI NEDİR?

e-ARŞİV FATURA

e-FATURA

GİB’e rapor verilir

GİB aracılık görevi görür

Zaman damgası vardır

Zaman damgası yoktur

Hem kağıt çıktı hem de elektronik olarak iletebilmek mümkündür

Kağıt fatura kullanılamaz ve kağıt çıktı alınamaz.

Elektronik ortamda fatura gönderilmesini ve saklanmasını sağlayan e-belgedir

Elektronik fatura türüdür

e-Fatura mükellefi olmayan firmalara ürün veya hizmet satışı sonrasında son tüketici için hazırlanan belgedir.

e-Fatura kullanan kurumlar arasında fatura gönderimlerinde kullanılır

e-Fatura